top of page
  • Writer's pictureBe3ee

Fašistické Srbsko


Fascinujú ľudia, ktorí si nepamätajú, ako: 1. Srbi pod vedením Miloševiča zaútočili najprv na Slovinsko, ktoré sa rozhodlo osamostatniť od Juhoslávie (zomrelo pri tom 19 Slovincov)


2. Potom zaútočili na Chorvátsko, ktoré sa tiež rozhodlo osamostatniť (zomrelo 8685 chorvátskych vojakov a 6322 chorvátskych civilných obyvateľov)


3. Potom rozpútali vojnu v Bosne a Hercegovine (zomrelo 30 tisíc bosnianskych vojakov a 31 tisíc bosnianskych civilov) a nakoniec sa pokúsili z Kosova vyhnať všetkých etnických Albáncov (zomrelo ich pri tom 8676).

Pamätajú si iba bombardovanie Srbska vojskami NATO a tých 528 civilných obyvateľov, ktorí pri tom zomreli. Neviem, či to je strata pamäte, alebo strata súdnosti…

Dnes Srbi stále cítia krivdu a bijú sa do hrude, vyhrážajú a podporujú ruský terorizmus, zabíjanie, vraždenie, znásilňovanie, rabovanie, ničenie.... Prečo? Lebo sú takí istí ako oni...#história

bottom of page