top of page
  • Writer's pictureBe3ee

No tak si zrekapitulujme:


Upozoňujem, že nebudem používať slovo Rusko ale Moskali alebo Moskovský, keďže podľa historických faktov slovo RUS bolo ukradnuté Ukrajincom a Kyjevskej Rusi.
1. USA síce je a bolo zapletené vo vojenských konfliktoch, no vždy to bolo proti diktatúre a proti režimu, ktorý potláčal ľudské práva a z ľudí si robil otrokov.

2. USA podporuje demokraciu, slobodu slova, podnikanie, áno je to trochu príliš kapitalistické ale životná úroveň je tak trochu "tak príliš" odlišná od tej Ruskej.

3. Do USA sa pchá plno Moskovských detí, oligarchovia, kupujú si tam nehnuteľnosti a trávia tam obrovské množstvo svojho času. Prečo teda neostanú doma ak je Moskovie lepšie...

4. Vďaka USA sme spoznali binárne princíp 1001001 na ktorom funguje počítačové technológie.

5. Vďaka USA máme používame rôzne počítačové technolégie či softwéry a stojí na ňom množstvo bánk.

6. Bez USA by Moskovie nemohlo poraziť Hitlera, USA sa strategicky pomáhalo aj keď sa to neobišlo bez civilných obetí pri bombardovaní Hitlerovskej armády. Bez pomoci Anglicka, USA by sa Moskovie v 2. sv. vojne nikam nedostalo.

7. Moskovie pred začatím 2. sv. vojny intenzívne spolupracovalo s Hitlerom, intenzívne sa stratávali, podpisovali zmluvy, vymieňali nerastné suroviny a naplánovali rozdelenie Európy.

8. USA sveto modernizuje aj keď Republikáni často vyčerpávajú prírodné zdroje no Demokrati naopak sa snažia o nápravu a transformáciu tohto systému.

9. Moskovie napáda svojich susedov, kradne im územie, snaží sa rozširovať diktatúru a spolupracuje hlavne s diktátormi kde ich aj verbálne podporuje.

10. Moskovie nie sú Slovania ale Fínsko Uhrínska rasa, a svedčí o tom množstvo historickýh faktov. Ich národné kroje sú rovnako odlišné od Slovasnkých tradičných krojov.

11. USA dokonca humanitárne pomáhalo Moskovii v 89 rokoch keď boli vo veľkých problémoch.

12. USA vlastní množstvo patentov a poskytuje technológiu Moskve bez ktorej by nemohla ťažiť ropu alebo zemný plyn.

13. Do USA odišlo státisíce Slovákov, ktorý tam spokojne žijú, no do Moskvy sa nejako nikto nehrnie.

14. USA sa nevystatuje ako Moskovie a neprepisuje mapu krajín a nedáva na nich názov USA. Za to Moskovie to robí veľmi často.

15. Moskovie viedlo 300 rovkov vojny a kradlo cudzie zeme. Hovorili často o nich že sú to barbary, vyrezávači ľudí a opilci.

16. Po oslobodení v 2. sv. vojne sa USA nepchalo do EU a nenastolilo režim komunizmu a nestrieľalo na hraniciach ľudí, ktorí sa snažili utiecť za lepším životom a slobodov.

17. Ešte aj Facebook a Youtube či Google nie sú z Moskvy. Prečo teda používajú Rusofilní ľudia tieto portály? 18. Moskovie sa snažilo násilne vnútiť svoju reč v roznych okupovaných štátoch.

Takže tak ak tvrdí niekto, že Moskovie je super, sen, alebo paráda.. Tomu musí hrabať v bedničke a to poriadne. Pekný prvý deň 2022... #svet


bottom of page