top of page
  • Writer's pictureBe3ee

Podlé, špekulantské, zákerné a šarlatánske individum...

Autor: Utajený svedok

Tento status bude o tom ako Sulík sabotoval nákup antigénových testov. Bude o tom ako následkom toho ohrozil zdravie a životy ľudí v tejto krajine. Bude o tom ako sa média stávajú nekriticky na jeho stranu za účelom cieleného zdiskreditovania a zlikvidovania premiéra Matoviča.

V článku si pomôžem vyjadreniami Zuzany Šubovej, ktorá bola nominantkou SaS v Štátnych hmotných rezervách, do problematiky vidí asi najviac a v tomto spore sa jednoznačne postavila na stranu premiéra Matoviča.

O čo teda ide. Minister hospodárstva Sulík dostal za úlohu zrealizovať nákup 16 miliónov AG testov na základe uznesenia vlády, ktoré špecifikovalo kto a za akých podmienok má celý nákup zrealizovať. Úlohu teda mal podľa uznesenia vykonať podpredseda vlády a minister hospodárstva Sulík na základe špecifikácie určenej Ministerstvom zdravotníctva SR. Namiesto toho, aby okamžite začal pracovať na nákupe, tak sa listom obrátil na NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad) s požiadavkou o výklad kompetenčného zákona, aby tak v snahe zvrátiť povinnosť obstarávať testy zastavil tento proces hneď na začiatku. Zuzana Šubová píše, že "NKÚ SR nemá v kompetencii poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, poskytovať odborné stanoviská, právne poradenstvo a ani inak metodicky usmerňovať ministra hospodárstva. Netuším, čo robia poradcovia Richarda Sulíka a netuším, kto mu vôbec takúto vec poradil, ale toto sú elementárne veci, ktoré by mal minister hospodárstva ovládať. Na čo má minister hospodárstva poradcov? Na čo má právne oddelenie, oddelenie verejného obstarávania, ,,odborníka“ predsedu SŠHR Jána Rudolfa, ktorý už má predsa bohaté skúsenosti s obstarávaním testov. Minister hospodárstva sa obrátil listom na NKÚ už 18. novembra 2020 a odpoveď, ktorá mu prišla 20.novembra 2020 ho zrejme nepotešila. Predseda NKÚ mu slušne vysvetlil, že napriek tomu, že NKÚ nie je oprávneným orgánom, ktorému prináleží vykladať rozhodnutia vlády, tak zo slušnosti poskytol svoj názor, v ktorom sa zastal premiéra Igora Matoviča, pretože podľa názoru NKÚ vláda má právomoc uložiť ministrovi hospodárstva v rámci realizácie jednotnej štátnej politiky aj úlohy, na ktorých sa vláda väčšinovo uzniesla. Tým jasne povedal, že kompetenčný zákon porušený nebol.

Zuzana Šubová ďalej píše: "Vzhľadom k tomu, že minister hospodárstva nenašiel spôsob ako z obstarávania testov vycúvať, tak sa obrátil na ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) so žiadosťou o stanovisko, ako má postupovať pri verejnom obstarávaní antigénových testov. ÚVO prijalo žiadosť ministra hospodárstva 23.11.2020. Z týchto faktov je jasné, že 6 dní sa Richard Sulík snažil o to, aby testy obstarávať nemusel. Namiesto toho, aby hneď 19. novembra 2020 zriadil pracovnú skupinu zo skutočných odborníkov na verejné obstarávanie a právnikov, tak tu listami bombarduje inštitúcie, ktoré nemajú v popise práce vysvetľovať ministrovi, čo má robiť. Považujem za zavádzajúce na tlačovej besede tvrdiť, že ministerstvo zdravotníctva až na piatykrát poskytlo správnu špecifikáciu antigénových testov. Ak by bola totiž hneď v ten deň, teda 19. novembra zriadená pracovná skupina, tak by takúto špecifikáciu dokázali správne nastaviť za jeden deň, bez vypisovania listov. Takéto veci sa riešia operatívne a nie listami. V tomto duchu sa vyjadril aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie pán Hlivák, ktorý dňa 10.12.2020 v relácii Téma dňa na otázku moderátora pána Bielika, koľko by malo trvať obstaranie týchto testov podľa jeho názoru, tak sa jednoznačne vyjadril, že sa jedná o niekoľko dní !!! Zároveň však zdôraznil, že by sa tomu naozaj mali venovať odborníci a nie politici. Znova sa pýtam, prečo Richard Sulík nepoveril odborníkov na verejné obstarávanie touto úlohou. Na tlačovej besede spolu so svojou poradkyňou Janou Kiššovou minister hospodárstva poukázal na to, že najprv mal testy obstarávať rezort Ministerstva vnútra. Znova zavádzal verejnosť, pretože Ministerstvo vnútra nikdy nebolo zaviazané uznesením vlády na nákup testov. Takáto úvaha bola vyslovená len na krízovom štábe, avšak názor ÚKŠ (Ústredný krízový štáb) má len odporúčací charakter a nie je pre vládu záväzný. Posledné slovo má vždy vláda. Je to to isté ako je to aj s poradcami. Pani Kiššová môže ministrovi hospodárstva navrhovať riešenia, ale na konci dňa aj tak rozhodne minister a nie vždy to korešponduje s návrhmi poradcov. Nechápem preto, prečo Richard Sulík zavádza takto verejnosť, že Ministerstvo vnútra vycúvalo z tejto úlohy." Tu je jasný dôkaz toho, že Sulík tie testy kupovať nechcel, zámerne celé obstaranie sabotoval a naťahoval čas, v dôsledku čoho nám tie testy chýbajú a budú zomierať ľudia. Sulík je zodpovedný za celú túto šlamastiku, ale keď si otvoríte médiá, tak žiadnej kritiky na neho sa tam nedočítate. Novinári ho bez elementárnej znalosti problematiky zastávajú, potľapkávajú po ramenách a dávajú mu rady ako sa správať k Matovičovi. Je zrejmé, že médiá v tejto krajine, ktoré sú vlastnené rôznymi oligarchami, neopodstatnenými útokmi na premiéra destabilizujú túto krajinu a veľmi zákerne ovplyvňujú verejnú mienku v neprospech predsedu vlády.

Ak sa človek chce dopátrať pravdy, tak dnes aby si hľadal po internete články ľudí, ktorí tomu rozumejú, lebo médiá píšu tendenčne a čo sa im nehodí, tak nezverejňujú. Schválne, kto čítal tieto vyjadrenia Zuzany Šubovej? Predpokladám, že zlomok z vás. Zato neodborných komentárov novinárskch žoldnierov je plný internet.


#politika

bottom of page