top of page
  • Writer's pictureBe3ee

Progresívne Slovensko a budúcnosť Slovenska?


Aj toto sa deje. Aj toto je skutočnosťou. Trend, ktorý začínajú pretláčať Progresívci medzi štandardné rodiny na Slovensku. Stále však zostávajú nezodpovedané otázky. Ako budú vychovávať deti, čo ich budú učiť, ako je to správne, ako budú deťom motať hlavu??? Nemáme nič proti homosexuálom, ale je toto zdravé? Sú títo ľudia v poriadku a čo v nás vyvolávajú. Väčšina proti nim nič nemá až do momentu keď nenastane konflikt po sexuálnej stránke a výchove detí. Pretože to je to čo ich od nás oddeľuje. Je v poriadku, aby rodič bol Muž a Muž. Žena a Žena? Ako sa s tým spoločnosť vysporiada? Bude sa degenerovať a narúšať? Ako spoločnosť si musíme najprv zodpovedať veľa otázok, ktoré sú na stole. Kto bude tieto otázky riešiť? Chce ich niekto riešiť? Je súčasný stav vyhovujúci alebo nie? Názor si urobte sami....

bottom of page