top of page
  • Writer's pictureBe3ee

"Putinove myšlienky"

Autor: Ján Žolna


Putin sa chystá znovu napadnúť Ukrajinu – alebo predstiera, že ju znovu napadne – z rovnakého dôvodu. Chce destabilizovať Ukrajinu, zastrašiť ju.


Chce, aby ukrajinská demokracia zlyhala. Chce, aby sa ukrajinská ekonomika zrútila. Chce, aby zahraniční investori utiekli. Chce, aby jeho susedia – v Bielorusku, Kazachstane, dokonca aj v Poľsku a Maďarsku – pochybovali o tom, či bude demokracia niekedy dlhodobo životaschopná aj v ich krajinách.


V zahraničí chce natoľko zaťažiť západné a demokratické inštitúcie, najmä Európsku úniu a NATO, že sa rozpadnú. Chce udržať diktátorov pri moci všade, kde to ide, v Sýrii, Venezuele a Iráne. Chce podkopať Ameriku, zmenšiť americký vplyv, odstrániť silu rétoriky o demokracii, ktorú si toľko ľudí v jeho časti sveta stále spája s Amerikou. Chce, aby sama Amerika skrachovala.

To sú veľké ciele, ktoré možno nebudú dosiahnuteľné. Ale Putinov milovaný Sovietsky zväz mal tiež veľké, nedosiahnuteľné ciele. Lenin, Stalin a ich nástupcovia chceli vytvoriť medzinárodnú revolúciu, podriadiť celý svet sovietskej diktatúre proletariátu. Nakoniec sa im to nepodarilo - ale pri svojom úsilí napáchali mnoho škôd. Putin tiež neuspeje, ale aj on môže pri svojom pokuse napáchať mnoho škôd. A to nielen na Ukrajine.


Rovnako by chcel aj Fico alebo Kotleba alebo Uhrík alebo Daňko byť dosadeným a vládnuť nám pod krídlami diktatúry, kde neexistuje spravodlivosť, sloboda slova, či pokoj. Všimnime si ich správanie. Ak nedokážu vládnuť prekonaním demokratických princípov a získať podporu ľudu, okamžite prevrátia kabát a chcú sa zmocniť štátu tým, že sa ho budú snažiť zmocniť násilým alebo deštrukciou, šírením nenávisti, chaosu a dosiahnuť normálnych ľudí, aby nešli voliť, aby ich skupina voličov získala opäť väčšinu. Taká je pravda....


Putin v podstate žije iba zbraňami a vojnou, či násilým. Tento portrét to jasne vystihuje. Je vytvorení z 5000 nábojov zozbieraných z bojov na okupovaných územiach Ukrajiny....


#svet

bottom of page