top of page
  • Writer's pictureBe3ee

SR NIE JE PREZIDENTSKÁ ale PARLAMENTNÁ REPUBLIKA!

Updated: Apr 14, 2021

Autor: Mária Benová
Premiér i ministri majú presne dané kompetencie. ALE samozrejme aj p.PREZIDENTKA má v ÚSTAVE veľmi striktne vymedzené kompetencie. Každý má stanovené mantinely, čo im nie je povolené ústavou a zákonmi, to jednoducho NIE JE POVOLENÉ.
Článok(2) ÚSTAVY: (2) Štátne orgány môžu konať IBA na základe ÚSTAVY, v jej MEDZIACH a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon… (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich VOLENÝCH ZÁSTUPCOV alebo priamo.

Poznámka na okraj: Premiér SAMOZREJME môže poveriť podpredsedu vlády (menovite Sulík, Remišová, Holý alebo MATOVIČ), aby ho zastupoval, keď treba.

575/2001 Z. z. §1 (1) Činnosť vlády riadi PREDSEDA vlády... (2) ...PODPREDSEDA vlády PLNÍ AJ ÚLOHY, ktorými ho poverí vláda alebo PREDSEDA vlády.


Hlava štátu podľa Ústavy SR reprezentuje SR, hlava štátu NESUPLUJE ani VLÁDU ani NRSR


Článok(116) ods.(1) ÚSTAVY: Člen vlády je za výkon svojej funkcie ZODPOVEDNÝ Národnej Rade SR.

Existuje množstvo mechanizmov, ktorými sa táto zodpovednosť dá dokonca vynútiť a netreba zabúdať na to, že konieckoncov nad každým jedným členom vlády visí v NRSR pomyselný DAMOKLOV MEČ:


Článok(116) ods.(3) ÚSTAVY: NRSR môže vysloviť nedôveru členovi vlády; V TOMTO prípade prezident SR člena vlády odvolá.


PREZIDENT v tom hrá iba procedurálnu úlohu...

ÚstavaSR však priamo nabáda poslancov, aby priebežne aktívne kontrolovali činnosť Vlády SR, či jednotlivých členov vlády.


Článok(80) ÚSTAVY: (1) Poslanec NRSR môže interpelovať vládu SR, člena vlády alebo vedúceho iného ústredného orgánu štát.správy vo veciach ich pôsobnosti. Poslanec NRSR musí dostať odpoveď do 30 dní.

(2) O odpovedi na interpelácie sa v NRSR koná rozprava, ktorú možno spojiť s hlasovaním o dôvere.


Naproti tomu Ústava jasne hovorí, kde v tomto vzájomnom vzťahu NRSR - VládaSR, kde presne má miesto p.PREZIDENTKA...


Článok(102) ods.(1) písm.(r) PREZIDENT má právo vyžadovať si od vlády SR a od jej členov informácie potrebné na plnenie SVOJICH úloh…


Keby ÚstavaSR predpokladala, že p.PREZIDENTKA by mala mať v kompetencii miešať sa do kompetencie poslancov NRSR, bolo by v nej napísané:


"PREZIDENT má právo vyžadovať si od vlády SR a od jej členov AKÉKOĽVEK informácie…"


To však v Ústave SR napísané nie je, pretože to by bola veľmi zle napísaná ústava, kde prezident a parlament by si navzájom fušovali do remesla. ÚSTAVA SR je však NAPÍSANÁ veľmi dobre. Treba sa jej len začať držať.


Na FB som včera večer z tohto celého zamyslenia, ako takú malú ochutnávku, zavesila iba práve túto ostatnú citáciu z Ústavy - Článok(102)ods.(1)písm.(r)

"PREZIDENT má právo vyžadovať si od členov vlády informácie potrebné na plnenie SVOJICH úloh…"


Na moje veľké počudovanie, napísal mi pod túto strohú citáciu z Ústavy samotný vážený poslanec NRSR s 11-ročnou praxou... Peter OSUSKÝ(OKS/MOST-híd/SaS) píše:

Prezidentka má "v referáte" aj zahraničnú politiku a ergo má právo na akúkoľvek informáciu v tejto oblasti. Pani kandidátka si nevšimla že nejde o zmluvu medzi Pavlínkou a Igorom... [Viď FB.com/PhDr.Maria.Benova/posts/2846819308867626]


Vážený pán poslanec s 11-ročnou praxou sa však už neunúval rozpísať, čo presne spadá do jej "referátu" vrámci zahr.politiky...


Článok 101 ods.(1): Hlavou SR je prezident. Prezident REPREZENTUJE SR navonok i dovnútra

Článok 102 ods.(1) a) PREZIDENT zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinár.zmluvy... b) PREZIDENT môže podať na Úst.Súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinár.zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NRSR, s ústavou alebo s ústavným zákonom, c) PREZIDENT prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomat.misií. l) vypovedáva vojnu na zákl. rozhodnutia NRSR, ak je SR napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinár.zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier

Pod "medzinárodnou zmluvou" sa tu samozrejme myslí zmluva v zmysle medzinárod. práva. Teda ľudovo povedané, cháp ako počuješ:

"ZMLUVA MEDZI NÁRODMI"

...Určite by však p.PREZIDENTKU nemal pán poslanec brať na zodpovednosť za to, že nemá prehľad o akejkoľvek OBCHODNEJ zmluve, ktorú s ktorýmkoľvek zahraničným dodávateľom uzavrela vláda SR. Ona to totiž nemá vo svojej kompetencii. Naopak samotný pán poslanec Osuský, ak ho napr. zaujímal text zmluvy medzi vládou a dodávateľom vakcíny SputnikV, už 1.mar. mohol interpelovať ministra zdravotníctva a 31.mar. mohol mať odpoveď a k tomu ako bonus - schôdzu NRSR, kde by sa minister zodpovedal parlamentu.

p.PREZIDENTKA týmito kompetenciami predsa neoplýva, preto by sa mal pán poslanec prestať schovávať pod jej sukňu. Tie kompetencie sú predsa Ústavou dané jemu a jeho kolegom, ak niečo zo zmluvy o SputnikV potrebuje vedieť, mal dávno začať konať to, za čo ho my občania už 11 rokov štedro platíme!! 

P.S.: AstraZeneca ... podpísala v r.2020 s Európskou Komisiou kontrakt na dodávky vakcín do EÚ v objeme 300 miliónov dávok vakcín, dodávaných priebežne do konca jún.2021. Dodnes dodala iba 10% z toho a sľubuje, že sa polepší a že do konca júna sa posnaží, aby to bolo minimálne 100 miliónov...

EÚ už dnes naisto vie, že o 200miliónov dávok od A.Z. bola oklamaná. Slovensko si z toho objednalo ešte v r.2020 3,5 milióna dávok a už dnes vie, že vyše 2milióny z toho jednoducho dodané nebudú!!! AstraZeneca navyše s Európskou Komisiou odmieta komunikovať a detailne vysvetľovať...

[viď FB.com/PhDr.Maria.Benova/posts/2846660682216822]

Toto je medzinár.ŠKANDÁL hodný pozornosti p.PREZIDENTKY, ktorá v tomto prípade má určite právo svojím verejným vyjadrením pomôcť vytvoriť tlak na výrobcu vakcín, ktoré budú chýbať miliónu občanov SR. A to napriek tomu, že zazmluvnené boli... Na túto tému však akosi mlčí ešte aj vážený poslanec NRSR s 11ročnou praxou.

Nuž a predsedníčka zdravot.výboru J.B.Cigániková v piatok na tlačovke tárala nezmysly...


+ uprostred tlačovky z ničoho nič začala presviedčať občanov, že AstraZeneca je rovnaká vakcína ako SputnikV, len určite lepšia.bottom of page