top of page
  • Writer's pictureBe3ee

Starý SMER nový HLAS bude to však vždy len jeden fras...S čím sa Richard Raši verejne nechváli...👇Zrušenie lôžkovej časti Leteckej vojenskej nemocnice z pozície ministra

Pochybenie ministerstva vo verejnom obstarávaní na Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach s dôsledkom vracania poskytnutých európskych peňazí (len nemocnicu to stálo 6,6 mil. €)


Predražené verejné obstarávanie vybavenia nemocnice sv. Michala v Bratislave, ktorej Raši šéfoval. Údajne mohlo byť aj o polovicu lacnejšie oproti zaplateným 23 miliónom eur. Tender organizovala firma Pro-tender. Jej šéf Peter Hložný je Rašiho spolužiak z košického Gymnázia na Šrobárovej ulici.


Nezáujem a neschopnosť definitívne a bezpodmienečne zakázať ťažbu a spracovanie uránu; legislatívne ako poslanec NR SR, v územnom pláne ako primátor. Banskú firmu nezastavilo ani schválenie Raši-Žigovho deravého zákona - stále žiada nový prieskum a súdi sa o pokračovanie pôvodného prieskumu.


Nezáujem a neschopnosť Rašiho vykonávať kontrolnú funkciu investora pri rekonštrukciách električkových tratí (IKD aj MET) s dopadom na kvalitu prác, na znepríjemňovanie života ľudí a výrazné neplnenie harmonogramu

Hyperaktivita pri plytvaní europeniazmi poskytnutými na predražené a nadbytočné práce pri EHMK2013 aj IKD (nadštandardné parametre pre Tram-Trainy, ktoré jazdiť nebudú, nepotrebné troleje); podozrenia na „uliatie“ peňazí z veľkých investícií a z ich možného „spravodlivého“ prerozdelenia medzi vlastných


Tender DPMK na nákup autobusov šitý na mieru J&T a na nákup električiek pre Pragoimex. Je záhadou, prečo pri autobusoch bola klimatizácia podmienkou, no pri električkách už nie.


Nenápadne zrušil trolejbusy, hoci vo volebnom programe sľúbil dobudovanie okruhu

Otravná protismerná dopravná slučka na Nám. Osloboditeľov, odbočka Fejova ul.; mesto prevzalo od investora Auparku zlé dopravné riešenie, rozdielne od schváleného projektu. Čo mestu bránilo, aby od začiatku vyžadovalo jazdný pruh tak, ako bol spojazdnený 31.1.2017?


Nevyvrátené podozrenie z nepriameho financovania Rašiho volebnej kampane (r. 2010) na primátora konateľom EEI Fellegim – Gibódova nahrávka


Pochybný výber spriatelenej firmy EEI na správu parkovania v centre Košíc (r. 2012) a rozšírenie o zóny 1 – 10 (r. 2016); rozhodnutie nezvrátili historicky najväčšie protesty obyvateľov, ani technické a časové nezvládanie výstavby nových parkovísk, parkovacích domov a správy parkovania, ani nedodržiavanie zmluvy, ani konštatovanie neplatnosti zmluvy (NKÚ). K spokojnosti údajného dlžníka Fellegiho Raši nepodnikol kroky na legitímne vypovedanie zmluvy.


Zneužívanie mestských policajtov v službách súkromnej firmy EEI, čo je v rozpore z poslaním mestskej polície.


Spoluzodpovednosť za odmietnutie megapetície (17 tisíc podpisov) proti EEI

Klamár: Rašiho 4-tisícová petícia na podporu EEI sa po overení scvrkla na 650 podpisov

Kontrola NKÚ o hospodárení mesta konštatuje množstvo pochybení vo vzťahu k EEI, najmä neplatnosť zmluvy; namiesto zverejnenia výsledkov kontroly a prijatia opatrení voči EEI magistrát podal (tiež v tajnosti) správnu žalobu na kontrolný orgán

Žiaden pokrok v zavádzaní integrovanej dopravy a minimálny v budovaní cyklotrás

Verejné vyznanie priateľstva s hlavou zdravotníckej mafie Pavlom Paškom

Iniciovanie a zavŕšenie nevýhodného predaja akcií mesta v KOSITe

Rodinkárstvo: 6. rok riadi mestskú políciu bez konkurzu náčelník Palčik, manžel Rašiho sesternice Jany Palčikovej, tá zas úspešne podniká v zdravotníckom biznise a s KOSITom.


Nezvládnutie snehovej kalamity 2017


Vytváranie falošného imidžu obľúbeného primátora systematickým blokovaním kritikov na diskusných fórach


Nepripúšťanie občanov do rozhodovacích procesov (napr. výber projektov EHMK bez občanov, úplné ignorovanie názoru verejnosti na inú koncepciu parkovania)

Raši je primátor, ktorý neslúži, ale arogantne vládne metódou cukru a biča; uprednostňuje a zvýhodňuje lojálnych starostov, poslancov, firmy (napr. tendre na mieru - Dúha, SOR), kladie prekážky a podrazy kritikom


Netransparentnosť: žiadna možnosť dozvedieť sa plánovaný program primátora, žiadne verejné prerokovania dôležitých vecí, pokiaľ nie sú vyžadované zákonom


Utajená služobno-súkromná cesta do Vietnamu s námestníčkou Lenártovou

Čierna stavba a odhalené memorandum mesta s firmou Tempus Immo o špekulatívnych zámenách pozemkov


Zamlčiavaná údajne Rašiho vila v Rogoznici (Chorvátsko), predtým papalášsky hausbót na Dunaji


Rašiho pýcha - Európske mesto športu pochovalo košický futbal

Pasivita: žiaden pokus o využitie geotermálneho vrtu pri Ďurkove v prospech obyvateľov Košíc a Košického kraja (vykurovanie či aquapark)


Nákup vlajočiek na stĺpy verejného osvetlenia v rámci EHMK 2013 za jednotkovú cenu vyše 30 €


Netransparentné ukončenie kauzy Strelingstav; mesto nepozná reálnych vlastníkov londýnskej schránkovej firmy v pozadí s J&T, ktorej v splátkach malo zaslať prehratých 10 miliónov eur


Pokus (nevydarený) o optimalizáciu počtu mestských častí; bez verejnej diskusie, bez súhlasu mestských častí, s odrádzaním od miestnych referend (MČ Džungľa, MČ Myslava)bottom of page