top of page
  • Writer's pictureBe3ee

"Tisíce tankov v ruskej rezerve" je len mýtus?

Podľa nedávneho komentára expertov sú ruské rezervy vojenskej techniky nižšie v porovnaní s tým, čo sa uvádza v oficiálnych verziách.


Cintorín ruských tankov. Obrázok: Chuck Holton via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0


Oleg Katkov, šéfredaktor portálu "Defense Express", vysvetlil, že časť bývalej sovietskej techniky uloženej v Ruskej federácii je nepoužiteľná, takže údaje o "tisíckach tankov umiestnených za Uralom" sú len mýtom.

"Existujú dva aspekty sovietskej výzbroje, ktorá je v súčasnosti uložená v zálohe. Ten mýtus o tisícoch, desaťtisícoch tankov stojacich za pohorím Ural vznikol ešte v sovietskej ére, ale v súčasnosti sa dá veľmi ľahko overiť pomocou služby Google Maps," povedal expert.

Katkov poznamenal, že na internete je možné nájsť presné súradnice mnohých zabezpečených vojenských skladov na území Ruskej federácie. Pomocou týchto súradníc je možné pozorovať "pomerne príjemný pohľad na tanky bez veží" a iné stroje, cez ktoré "už prerastajú kríky a stromy".


Za druhú dôležitú príčinu takejto neurčitej situácie s výzbrojou tejto krajiny označuje expert tieňový vývoz vojenskej techniky z Ruska. Je však ťažké zistiť, koľko peňazí Ministerstvo obrany Ruskej federácie týmto spôsobom "vypralo", keďže Rusko od roku 2020 svoje výdavky na štátne obranné objednávky utajuje.


#Rusko

bottom of page